Projekt zakończony 30.11.2021 r.

Wielkopolskie Maluchy Idą Na Terapię

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dla kogo?

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież  w wieku 3-16 lat, u których rodzice, opiekunowie lub kadra pedagogiczna obserwują niepokojące zachowanie bądź problemy rozwojowe z Leszna i gmin: Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno, w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich. 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest nieposiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Co oferuje projekt?

Projekt  ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu dzieci oraz doraźne objęcie zdiagnozowanych już dzieci darmową krótkotrwałą opieką terapeutyczną. 

W zależności od potrzeb dziecka będzie to: 

  • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju / ADHD / zaburzeń integracji sensorycznej / depresji /zaburzenia zachowania / inne
  • Terapia integracji sensorycznej
  • Zajęcia kształtujące umiejętności społeczno-emocjonalne z elementami arteterapii
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia psychologiczna

Gdzie i kiedy?

Projekt realizowany w terminie od 01.06.2021 do 30.11.2021

W Fundacji Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko ul. Park 1 w Wilkowicach

Szczegółowy harmonogram wydarzeń ustalony będzie po zamknięciu zapisów.
Pragniemy dopasować terminy spotkań tak, aby były jak najbardziej dogodne dla uczestników.