Home

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka

Fundacja  Żyrafa - Edukacja  Ponad  Wszystko


Fundacja Żyrafa - Edukacja Ponad Wszystko koncentruje się przede wszystkim na promowaniu i rozwijaniu idei alternatywnego modelu edukacji, stawiającego na wszechstronny rozwój, w poszanowaniu potrzeb i godności dziecka. Założenia te realizujemy w prowadzonej przez fundację Wolnej Szkole Żyrafa.


Wolna Szkoła Żyrafa


Wolna Szkoła Żyrafa zrodziła się z potrzeby stworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki i wszechstronnego rozwoju, z troską o dobrostan psychiczny dzieci. W przeciwieństwie do wielu innych szkół, u nas nie ma dzwonków, oceniania, tradycyjnych zadań domowych, rywalizacji, przymusu i strachu. Nasza szkoła wspiera kreatywność, indywidualność i umiejętność formułowania własnych myśli jako klucz do szczęśliwego, samodzielnego i satysfakcjonującego życia w dorosłości. Priorytetowe jest dla nas podmiotowe traktowanie młodych ludzi, dlatego wszystkie nasze działania prowadzone są w nurcie podążania za dzieckiem i jego potrzebami, z poszanowaniem jego uczuć.

Pracujemy w małych grupach lub indywidualnie, dzięki czemu tempo pracy dostosowane jest do możliwości każdego dziecka. Umożliwia to rozwijanie zarówno mocnych stron i talentów, jak i pomoc w opanowaniu trudniejszych obszarów wiedzy. Sprawia to, że  wybór naszej szkoły jest również idealnym rozwiązaniem dla dzieci odbiegających w swojej ścieżce rozwojowej od typowych schematów (jak na przykład rozwój w spektrum autyzmu).

Żyrafa

Czy wiecie, że żyrafa jest zwierzęciem, które oprócz najdłuższej szyi ma również największe serce w stosunku do swojej masy ciała?

Ze względu na długą szyję, żyrafa może widzieć na duże odległości i objąć wzrokiem cały horyzont. Spogląda na świat z szerokiej perspektywy – widzi więcej niż inni. Dzięki wielkiemu sercu żyrafa może mówić językiem miłości. Odnosi się z empatią i szacunkiem do każdego.

Pomyśleliśmy, że właśnie żyrafa może być symbolem naszej działalności, czyli wychodzenia poza horyzont i szukania zawsze najlepszych rozwiązań wspierających naukę i rozwój dzieci. Rozwiązań, w których ważne są potrzeby i uczucia dziecka, a nie tylko wiedza, którą ma zdobyć.