Witaj w Wolnej Szkole Żyrafa


Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Witaj w Wolnej Szkole Żyrafa

Czy wyobrażasz sobie szkołę bez dzwonków, oceniania, zadań domowych, rywalizacji, przymusu i strachu? Szkołę, w której każde dziecko może być sobą, a od dorosłych otrzymuje zrozumienie i akceptację? Szkołę, gdzie dzieci są szczęśliwe i uśmiechnięte?

Właśnie jesteś w takim miejscu!

Dziecko nie zna różnicy między nauką, a zabawą.

Andre Stern

W przeciwieństwie do wielu innych szkół, u nas nie ma dzwonków, oceniania, tradycyjnych zadań domowych, rywalizacji, przymusu i strachu. Nasza szkoła wspiera kreatywność, indywidualność i umiejętność formułowania własnych myśli, jako klucz do szczęśliwego, samodzielnego i satysfakcjonującego życia w dorosłości.

W naszej szkole wierzymy, że każdy z nas jest równy. Dorośli i dzieci tworzą społeczność, w której każdy głos jest brany pod uwagę.

Nauczyciele, którzy są dla dzieci mentorami i wsparciem w procesie edukacji dbają o to aby rozwijać w nich wewnętrzną motywację i zainteresowanie tak, aby uczyły się dla siebie, z własnej inicjatywy i potrzeby. Nie stosuje się ocen, kar ani nagród, gdyż najważniejsze jest to, aby dziecko zbudowało pewność siebie przyswajając konkretne umiejętności w odpowiednim dla siebie momencie rozwoju.

Pracujemy w małych grupach lub indywidualnie, dzięki czemu tempo pracy dostosowane jest do  możliwości każdego dziecka. Umożliwia to rozwijanie zarówno mocnych stron i talentów, jak i pomoc w opanowaniu trudniejszych obszarów wiedzy.

Dzieci poznają świat przy użyciu ciekawych pomocy edukacyjnych, robiąc eksperymenty i doświadczenia. Dzięki przebywaniu w zróżnicowanej wiekowo grupie, dzieci swobodnie uczą się przez wspólną zabawę i działanie, dzieląc się swoimi pasjami.

Nauka odbywa się metodą projektów, zabaw, gier edukacyjnych, warsztatów, wycieczek bliższych i dalszych. Dzięki temu ograniczamy siedzenie w ławkach do minimum, a jednocześnie rozwijamy kreatywność i aktywność dzieci. Zawsze gdy jest to możliwe, organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu, także w naszym ogrodzie.

Ponieważ ważne są dla nas wzajemne relacje i rodzinna atmosfera, chętnie współpracujemy z rodzinami dzieci, które z entuzjazmem uczestniczą w życiu codziennym naszej szkoły. Poza wykwalifikowaną kadrą nauczycielską w procesie nauczania wspierają nas prawdziwi pasjonaci i profesjonaliści w swoich dziedzinach, organizując ciekawe, rozwijające zajęcia tematyczne.

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.

Maria Montessori

Montessori w naszej szkole


W codziennej pracy wykorzystujemy elementy pedagogiki Montessori. Twórcą tej metody jest Maria Montessori pierwsza we Włoszech kobieta lekarz, doktor psychiatrii i antropolog, wizjonerka i prekursorka wolnej edukacji. Bazuje ona na głębokim szacunku do każdego dziecka, jego naturalnej indywidualności, nastawienie na rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny małego człowieka, miłość do świata i życia w ogóle.

Podstawą Metody Montessori jest nauczanie wielozmysłowe. Umożliwia to oddziaływanie na wiele zmysłów równocześnie, co jest warunkiem niezbędnym do powstawania skojarzeń w procesie zdobywania doświadczeń i wiedzy. Pracujemy na materiałach Montessori, które: 

  • zachęcają dziecko do nauki poprzez działanie;
  • rozwijają kreatywne myślenie, motorykę oraz angażują zmysły;
  • stwarzają możliwość samokontroli, tak aby dziecko miało możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanego zadania;

Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo.

Janusz Korczak

Ważne informacje


Od września 2020 r. prowadzimy grupę szkolną, realizującą podstawę programową szkoły podstawowej, obecnie w zakresie klas I-VI, ale planujemy kolejne etapy nauki, aż do matury. W naszej szkole dysponujemy salami z bogatym wyposażeniem dydaktycznym (w tym pomocami Montessori), salą gimnastyczną ze sprzętem do integracji sensorycznej (SI), kuchnią, łazienkami, szatnią. Mamy także duży ogród pełen atrakcyjnych miejsc i urządzeń rozwijających wyobraźnię i sprawność motoryczną dzieci.

Nasza szkoła ma formę zorganizowanej edukacji domowej. Oznacza to, że nasi uczniowie zapisani są do szkoły ogólnodostępnej współpracującej z nami, która co roku organizuje egzamin sprawdzający wiedzę z podstawy programowej obowiązującej dla danego poziomu. Szkoła ta wydaje także legitymację szkolną oraz świadectwo ukończenia danej klasy.

  • Szkoła jest czynna od godziny 8:00 do 16:00.
  • Miesięczny koszt udziału dziecka w naszych zajęciach wynosi 1350 zł.
  • Szkoła pracuje zgodnie z oficjalnym kalendarzem roku szkolnego ustalanym przez ministra właściwego ds. edukacji.
  • Ze względu na duże zainteresowanie, rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 została zamknięta. Aktualnie prowadzimy zapisy tylko na listę rezerwową. Zainteresowanych prosimy o kontakt.


Z uwagi na indywidualne podejście, małe grupy i oddaną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, wybór naszej szkoły jest idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy, aby ich dzieci mogły rozwijać swój potencjał w warunkach dobrostanu psychicznego, o który tak trudno jest obecnie w szkołach masowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wolna Szkoła Żyrafa prowadzona jest przez Fundację Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko. Jesteśmy organizacją non-profit, co oznacza, że nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych z naszej działalności. Opłata czesnego służy wyłącznie pokryciu kosztów lokalu, mediów oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Zachęcamy wszystkich, którym zależy na szczęśliwym, wielokierunkowym rozwoju dzieci do wsparcia naszej działalności.