Projekt zakończony 30.08.2021 r.

Bliżej Rodziny – Wsparcie rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bliżej Rodziny
Wsparcie rodzin z dziećmi
w spektrum autyzmu

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież  w wieku 5 -18 lat w spektrum autyzmu, ich rodzeństwo i rodzice. Nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dziećmi w spektrum autyzmu oraz wolontariusze z Leszna, Rydzyny, Wilkowic i miejscowości w promieniu 20 km od miejsca realizacji.

CO OFERUJE PROJEKT?

– warsztaty psychoedukacyjno-terapeutyczne
– prowadząca lek.  psychiatra Ewa Dobiała

Rodzice dziecka, w którego zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, często są zrozpaczeni oraz zdezorientowani. Chcą najlepiej dla swojego dziecka, szukają pomocy w książkach i na stronach internetowych, lecz wciąż brakuje im wzorów postępowania, narzędzi i  metod pracy z dzieckiem. Z własnego doświadczenia wiemy, że dobre przygotowanie merytoryczne rodziców to jeden z kluczowych elementów skutecznej terapii, w którą włączana jest także cała rodzina.

Na zajęciach poruszymy ważne tematy: 

 1. Życie rodziny z dzieckiem w spektrum autyzmu
 2. Funkcjonowanie dziecka z spektrum autyzmu-  jak się rozwija, jakie ma potrzeby i co właściwie oznacza rozwój w spektrum autyzmu.
 3. Komunikacja z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera.
 4. Uczucia i emocje – czym są, jak je rozpoznawać i do czego nam służą? Wybuchy złości u mojego dziecka – jak pomóc dziecku radzić sobie z silnymi emocjami złości?

Dowiemy się również jak radzić sobie z codziennymi trudnościami i własnymi emocjami. 

Zajęcia będą odbywać się w 15 osobowej grupie, codziennie przez 5 dni w godzinach 10-17. Zapewniamy bufet kawowy i opiekę nad dziećmi (w tym celu należy zapisać  dziecko na warsztaty)

Termin: 5 lipiec – 9 lipiec

 To przestrzeń dla rodziców i opiekunów, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Celem spotkań jest:

 • radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami własnymi i swojego dziecka
 • wymiana doświadczeń wychowawczych
 • tworzenie grup samopomocowych

Już teraz zapraszamy chętnych rodziców do nowopowstałej grupy wsparcia na Facebooku Grupa wsparcia dla rodziców Autyzm_Leszno

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu. Prowadzone będą przez doświadczonego psychologa. Terminy ustalane będą na bieżąco.

– metoda na rozładowanie napięcia i stresu nagromadzonego w organizmie, przywracający witalność i rezydencję
– prowadząca Ewa Karmolińska – Jagodzik psycholog, psychoterapeuta

Warsztat polega na ćwiczeniach terapeutycznych w pracy z ciałem, których zadaniem jest uruchomić naturalny proces radzenia sobie ze skutkami stresu chronicznego, codziennego oraz po zdarzeniach traumatycznych. Ćwiczenia są zaprojektowane, aby ciało mogło uruchomić biologicznie zakodowany w nim, naturalny proces leczenia. Ćwiczenia TRE® są sposobem na samopomoc w przypadku tych, którzy nie mają dostępu do terapii lub innych form pomocy. Ponadto jest to użyteczny sposób na samodzielną regulację poziomu stresu związanego z codziennymi doświadczeniami.

Spotkania zaplanowane są dwa razy w miesiącu. 

Terminy ustalane będą zgodnie z możliwościami uczestników.

“Zabawa inspirująca rozwój”

– prowadzący Adrian Borowik Przylądek Dobrej Nadziei

Długi, intensywny warsztat o wykorzystaniu zabawy podczas terapii, w sytuacji 1×1.

Mocno interaktywny 🙂 pomagający w uzyskaniu przekonania, że zabawa może być fantastyczną inspiracją do pokonywania wyzwań związanych z autyzmem.

 • Zdarza się, że „pracujesz” z dziećmi – zamiast się bawić?
 • Jesteś niekiedy zasadnicza, surowa – zamiast przyjacielska i pomocna?
 • Jesteś mało atrakcyjny dla dzieci – zamiast przyciągać ich uwagę?
 • Dziwisz się, że podejmujesz strategie, które przynoszą skutki odwrotne do spodziewanych?

Przyjdź na warsztat, aby podnieść efektywność prowadzonej przez Ciebie terapii.

Dowiesz się, jak pomóc osobom z autyzmem pokonywać ich największe wyzwania.

Przypomnisz sobie czym jest dobra zabawa i jak wykorzystać ją do budowania więzi z osobami z autyzmem w Twoim otoczeniu.

Ten warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób, które prowadzą zajęcia „jeden na jeden”.

Termin: 29 czerwiec- 30 czerwiec, 1 lipiec – 2 lipiec

Program warsztatu:

 1. Budowanie relacji z osobą ze spektrum.
  • rola nastawienia terapeuty,
  • motywacja dziecka,
  • relacja jako wybór.
 1. Zabawa jako doskonałe narzędzie inspirujące do rozwoju.
  • kiedy się bawimy i w co się bawimy?
 1. Kreatywność – co to i po co?
  • kreatywność jako przekonanie,
  • akcja vs osąd.
 1. Cele zabaw. Do czego warto inspirować osoby z autyzmem?
  • cele społeczne przed celami edukacyjnymi,
  • konkretyzacja i jasność celu.
 1. Jak się bawić?
  • co sprawia, że zabawa zostaje w pamięci?
  • pozwól sobie odlecieć 😉
 1. Praktyka czyni mistrza. Ćwiczenie podsumowujące.

(opis ze strony prowadzącego https://przyladekdobrejnadziei.pl/)

Zajęcia mają formę dwudniowych warsztatów, które odbywać się będą w godzinach 9-15. Zapewniamy bufet kawowy i opiekę nad dziećmi (w tym celu należy zapisać  dziecko na warsztaty)

Rodzice i opiekunowie będą mogli zasięgnąć porad psychologa w związku z trudnościami związanymi z wychowywaniem dziecka w spektrum autyzmu.

Porady mają charakter jednorazowy, na spotkania rodzic umawia się bezpośrednio z psychologiem w dogodnym terminie. Porada trwa 1 godzinę zegarową. Porady mogą mieć charakter spotkań stacjonarnych lub rozmowy telefonicznej, w zależności od możliwości rodzica/opiekuna. 

– prowadzący terapeuta zajęciowy, pedagog, psycholog z FUNDACJI ŻYRAFA EDUKACJA PONAD WSZYSTKO

Są to warsztaty o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych oparte na zasadach niedyrektywnych.

Arteterapia daje uczestnikom warsztatów możliwość wyrażania swoich emocji. Stwarza sytuacje w trakcie których mogą wypowiedzieć się za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Pozwala na pobudzanie wszechstronnego rozwoju oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości. Arteterapia pomaga również rozładowywać negatywne napięcia i agresję.

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających trudności  w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji. Na warsztatach skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach  uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb i radzenia sobie z nimi bez krzywdzenia siebie i innych. 

Rozwijają  różnorodne umiejętności:budowania relacji z rówieśnikami, porozumiewania się z szacunkiem. 

Nasze spotkania  to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np.  głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zajęcia odbywają się w grupie 6-10 osobowej, w dwóch kategoriach wiekowych.

Czas trwania od 1 do 1,5 godziny raz w tygodniu.

Termin do ustalenia.

W czasie szkoły dla rodziców przewidziana forma organizacji to półkolonie. 

Termin: 5 lipiec – 9 lipiec od 10 do 17

– prowadząca Anna Piotrowska naturoterapeuta

Podczas zajęć muzykoterapii komórkowej dzieci poznają misy tybetańskie i gongi oraz narzędzia do gry na nich. Poznają ich właściwości i brzmienie. Doświadczają na sobie wibracji i działania fal dźwiękowych. Zajęcia te łączą ze sobą dwa przeciwstawne cele-aktywizacja i relaksacja. Zajęcia opierają się na twórczej zabawie i czynnym muzykowaniu na wszystkich instrumentach. Przy każdych zajęciach dzieci wykazują duże zainteresowanie misami-chcą je poznać, dotknąć, poczuć i usłyszeć. Dzieci układają misy na dłoniach, nogach, uderzają na różne sposoby, różnymi narzędziami. Misy angażują wszystkie zmysły, zabawa z nimi jest aktywizująca, wnosi radość i śmiech. Wydobywanie dźwięków z mis uczy koncentracji, skupienia i współpracy. Przy tej okazji dzieci dowiadują się jak działają fale dźwiękowe i czują je. Po zabawie odbywa się”kąpiel w dźwiękach”. Relaksacja odbywa się w pozycji leżącej bądź innej wygodnej dla dzieci. Dzieci poddawane są oddziaływaniu”masażu dźwiękiem”w, który wprowadzam snując opowieść-bajkę pomiędzy dźwiękami.

Zajęcia trwają do 50 minut, odbywać się będą raz w tygodniu.

Muzykoterapia będzie również odbywać się w czasie półkolonii.

– prowadząca Marta Drewniak terapeuta zajęciowy, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne  do rozszerzania  świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi.

Ruch Rozwijający to program terapeutyczny zawierający zestaw ćwiczeń:

prowadzących do poznania własnego ciała, pomagających zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwiających nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą.

Dzięki  ćwiczeniom zaproponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, odkrywa własne możliwości, uczy się współdziałania w grupie. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Genialność metody Weroniki Sherborne polega na jej prostocie i naturalności. Ruch rozwijający wywodzi się z naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami zwanych popularnie baraszkowaniem. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z  jednym partnerem w parach, potem w trójkątach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą.

Zajęcia trwają 30 minut i odbywają się w parach. Mogą być prowadzone codziennie w ramach półkolonii  (wtedy wspólnie z dziećmi ćwiczyć będą wolontariusze) lub w grupach składających się z rodziców i dzieci.

Termin do ustalenia.

– prowadząca Aleksandra Zarzecka oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta

Metoda Dennisona to forma zajęć przeznaczona głównie dla dzieci, które mają problemy z nauką. W obecnych czasach, zdominowanych przez elektronikę i samochody, wiele dzieci ma ograniczony spontaniczny ruch. Wpływa to nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, ale także na jego pamięć, koncentrację, wzrok i słuch. Ćwiczenia metodą Dennisona, stosowane długotrwale i systematycznie, stwarzają podstawy do efektywnego przyswajania wiedzy, wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz pomagają mu przezwyciężać jego problemy.

Metoda stanowi zbiór określonych ćwiczeń ruchowych oraz statycznych pozycji ciała, których wykonywanie jest zalecane w celu poprawy zdolności uczenia się. Jest również nazywana gimnastyką mózgu (ang. Brain Gym®) lub kinezjologią edukacyjną (ang. Educational Kinesiology – Edu-K).

Gimnastyka Dennisona  polega na integracji umysłu i ciała za pomocą zorganizowanych ruchów. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu. Planowane są również w czasie półkolonii.

Termin do ustalenia

– prowadząca Mara Rodrigues trener, lider młodzieżowy, animator

 1.  Zajęcia  integracyjne
  Celem warsztatów jest zbudowanie zespołu który będzie mógł sprawnie współpracować, czuć się bezpiecznie mówiąc o sobie, słuchać siebie nawzajem i wspierać się. Młodzież poznaje siebie nawzajem, buduje empatię, rozwija swoją inteligencję emocjonalną, czuje się komfortowo, żeby podzielić się marzeniami, ma odpowiednie wsparcie i uprawnienia do działań na większą skalę w ramach szkoły. To w dłuższej perspektywie ma wpływ na dalszy rozwój ich własnej kariery zawodowej.
 1. Współpraca
  Współpraca jest podstawą każdego rodzaju pracy, ponieważ praca staje się znacznie trudniejszą gdy jest wykonywana tylko przez jedną osobę w zespole. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak rozwijać zadania, żeby osiągać cele wspólnie jako zespół oraz w jaki sposób dogadać się między sobą. Rozwiną swoją cierpliwość, porozumienie, aktywne słuchanie, wytrwałość oraz umiejętności negocjacyjne.
 1. Komunikacja
  Warsztaty opierają się na działaniach, które wspierają komunikację między młodymi ludźmi, wyrażają ich opinie i dążą do porozumienia z innymi osobami, z którymi pracują oraz spędzają czas, takimi jak inni młodzi ludzie, rodzice, nauczyciele i rodzina. Warsztaty mają na celu pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć siebie samych, a tym samym rozwinąć lepszą komunikację z innymi ludźmi.
 1.  Motywacja i wyznaczanie celów
  Warsztaty pomagają młodym ludziom lepiej zrozumieć ich potencjał, analizować ich zasoby i skutecznie planować osiąganie celów. Pomagają również zrozumieć marzenia i cele życiowe, jednocześnie sięgając po prawdziwe plany, które mogą doprowadzić ich do sukcesu, zamiast do frustracji. Warsztaty te opierają się również na analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT), podsycające szanse i mocne strony, działającej na rzecz zwiększenia świadomości ich słabych i słabych stron, przekształcając ich pomysły w realizację w rzeczywistych działaniach.
 1. Warsztaty z zarządzania stresem
  Warsztaty te rozwijają działania, które pomagają młodzieży zrozumieć, co może zrobić w stresujących sytuacjach, aby uniknąć kryzysu oraz emocjonalnego i fizycznego wyczerpania. Przechodzimy przez serię zajęć, w których grupa doświadcza sytuacji stresowych i wyciąga z nich własne wnioski, ucząc się na przyszłość. Pracujemy również nad ich umiejętnościami planowania, współpracy z innymi, komunikacji i wsparcia w pokonywaniu wyzwań i stresu.
 1. Planowanie przyszłości
  Wykorzystujemy metodologię coachingu i myślenie refleksyjne do opracowania warsztatów, w których młodzi ludzie pracują nad sytuacjami hipotetycznymi, aby odpowiedzieć na pytania związane z ich obecnym i przyszłym planowaniem. Działania te opierają się na angażowaniu się młodzieży we własne planowanie bliższej i dalszej przyszłości, z wykorzystaniem doświadczalnego uczenia się i refleksji nad nią.

Warsztaty planowane są w miesiącach wakacyjnych w formie półkolonii.

Termin: do ustalenia

– zajęcia rekreacyjne oparte na grach planszowych, karcianych, rpg dla młodzieży od 13 do 18 lat – prowadzący młodzież z Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych i wolontariusze z MCP „Alternatywa”

Warsztaty mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu w sposób inny, niż przed ekranem komputera, telewizora czy telefonu.

Młodzież będzie miała okazję nie tylko spędzić aktywnie czas ale będzie to również dla nich sposobność na zawieranie nowych znajomości i budowanie relacji rówieśniczych. Przy okazji uczestnicy podszkolą swoje umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości i planowania, a w przypadku niektórych gier również zdolności językowe 😉

Formuła zajęć jest opracowana w taki sposób aby zintegrować grupę. Chcemy stworzyć przyjazne warunki do asymilacji dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu z ich neurotypowymi rówieśnikami.

Oprócz, wszystkim znanych, klasyków, takich jak osadnicy z catanu, small worlds, wsiąść do pociągu, monopoli, MTG przygotowaliśmy  również bardziej zaskakujące propozycje – gry RPG.

RPG to skrót od angielskiego role-playing game oznaczający właśnie zabawę polegającą na odgrywaniu ról, zbliżoną nieco do teatru improwizacji. Każdy z graczy tworzy postać w ramach uprzednio określonej, w porozumieniu ze współuczestnikami, konwencji. Następnie stara się ją odegrać lub, jak to się również czasami mówi, „poprowadzić” w fikcyjnym świecie. Podczas gdy jeden z uczestników, nazywany zazwyczaj Mistrzem Gry, przyjmuje rolę scenarzysty i arbitra, reszta graczy przybiera fikcyjne, ustalone role. Zabawa polega na wczuciu się w wymyśloną przez siebie postać, w jej charakter i sposób bycia. Klimat, jaki gracze starają się wytworzyć na sesji dzięki muzyce, rekwizytom i umiejętnemu odgrywaniu, ułatwia im przeniesienie się do wyimaginowanego świata i stworzenie wspólnie jakiejś nowej, nieznanej jeszcze historii.

Uczestnicy mogą również przynieść na spotkanie swoje własne gry i przedstawić własne pomysły.

Spotkania będą trwały 2-3 godziny i odbywać się będą raz w tygodniu.

Istnieje możliwość włączenia tych zajęć do warsztatów dla młodzieży.

GDZIE I KIEDY?

Projekt realizowany w terminie od 21.04.2021 do 30.08.2021

Szkoła dla rodziców 05 – 09 lipca

W Fundacji Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko ul. Park 1 w Wilkowicach i w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń ustalony będzie po zamknięciu zapisów w terminach dogodnych dla uczestników.

Prosimy zapoznać się z regulaminem projektu.