Ochrona Danych Osobowych dla Klientów i Podmiotów Zewnętrznych

Przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko
W momencie użycia naszej strony internetowej lub innego kontaktu, na przykład poprzez zakup
naszych usług, Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko będzie przetwarzać Twoje dane osobowe.
Poniżej umieszczono informacje na temat rodzaju zbieranych danych osobowych, powodów i celu ich
przetwarzania oraz informację na temat Twoich praw odnośnie przetwarzania tych danych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko
reprezentowany przez Prezesa Zarządu
Kontakt do Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko
e-mail: szkola.zyrafa@gmail.com W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
zapraszamy do kontaktu.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w różnym celu w zależności od tego kim jesteś i w jaki sposób się z Tobą skontaktujemy. Dane są zbierane i przetwarzane w następującym celu:
  • Przesyłanie materiałów marketingowych takich jak newslettery i informacje dotyczące naszej aktywności. Przetwarzanie jest konieczne w celu utrzymania z Tobą kontaktu.
  • Przesyłanie odpowiedzi na napływające do nas zapytania ofertowe lub podtrzymywanie współpracy z klientami i dostawcami. Przetwarzane dane to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne związane z zapytaniem. Cel przetwarzania danych to pomoc w związku z Twoim zapytaniem.
  • Pozyskanie pracowników, w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi: napływające CV, listy motywacyjne oraz zaświadczenia przechowywane są i przetwarzane na podstawie załączonej do nich klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych.
 2. Ujawnianie danych osobowych
  Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa. Przykładem konieczności ujawnienia tych danych może być zawarta z Tobą umowa.
 3. Czas przechowywania danych
  Przechowujemy dane osobowe tylko w okresie potrzebnym do realizacji celu w jakim te dane zostały zebrane. Oznacza to, że Twoje dane osobowe, które przechowujemy na podstawie Twojej zgody, zostaną usunięte jak tylko Twoja zgoda zostanie wycofana. Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z realizacją umowy zostaną usunięte jak tylko umowa zostanie zrealizowana.
 4. Prawa osób, których dane przetwarza Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko
  Masz prawo uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz usunięcia. Masz również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia. Więcej na temat swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://giodo.gov.pl/493 W celu uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą umieszczonych powyżej danych kontaktowych. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 5. Reklamacje / Skargi
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Informację jak wnieść skargę można znaleźć na stronie urzędu: https://giodo.gov.pl/493
 6. Zmiany
  Jeżeli nastąpią zmiany naszych usług lub zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może to spowodować zmiany w informacjach podanych w niniejszym zawiadomieniu. Jeśli dysponujemy Twoimi danymi kontaktowymi, powiadomimy Cię o tych zmianach.