Misja

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.

Janusz Korczak

Misja

Naszą misją jest szerzenie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego, opartego na koncepcji szkoły bez narzuconego przymusu, a skupione na naturalnej chęci do nauki i ciekawości do poznawania świata przez dzieci.

Stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń do nauki i wszechstronnego rozwoju dzieci, kładąc nacisk na rozwijanie talentów i pasji oraz wspierając obszary sprawiające trudności. Indywidualne podejście dydaktyczne i nieszablonowe metody pracy sprawiają, że nasza oferta edukacyjna jest idealną alternatywą również dla dzieci rozwijających się według odmiennego wzorca rozwojowego, jak na przykład spektrum autyzmu.

W swojej działalności opieramy się na dobrych praktykach pedagogicznych Marii Montessori, Janusza Korczaka, Jespera Juula, Marshalla B. Rosenberga oraz sprawdzonych metodach nauczania.

Wspieramy wzajemny szacunek oraz równouprawnienie dzieci i dorosłych. Stawiamy na dobre relacje, zaufanie, traktowanie podmiotowe i dialog. Promujemy tolerancję i unikanie przemocy.

Wzmacniamy w dzieciach poczucie własnej wartości, świadomości swoich cech, możliwości i szans.
Dążymy do tego aby nasze dzieci, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w przyszłości były samodzielnymi, niezależnie myślącymi i świadomie dokonującymi wyborów bezinteresownymi dobrymi ludźmi.

Działamy w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na rzecz upowszechnienia i popularyzacji alternatywnych i innowacyjnych form edukacji. W naszej ofercie znajdą Państwo interesujące szkolenia zarówno dla rodziców jak i wszystkich osób zawodowo pracujących z dziećmi.